NFT ते ADT च्या वेळा रूपांतरक

14:13:00

Thursday, July 18, 2024

00:13:00

Thursday, July 18, 2024

नॉरफोक वेळ(NFT) आणि अटलांटिक डेलायट वेळ(ADT) मॅपिंग टेबल
नॉरफोक वेळ(NFT)अटलांटिक डेलायट वेळ(ADT)
00:0010:00-१ दिवस
01:0011:00-१ दिवस
02:0012:00-१ दिवस
03:0013:00-१ दिवस
04:0014:00-१ दिवस
05:0015:00-१ दिवस
06:0016:00-१ दिवस
07:0017:00-१ दिवस
08:0018:00-१ दिवस
09:0019:00-१ दिवस
10:0020:00-१ दिवस
11:0021:00-१ दिवस
12:0022:00-१ दिवस
13:0023:00-१ दिवस
14:0000:00
15:0001:00
16:0002:00
17:0003:00
18:0004:00
19:0005:00
20:0006:00
21:0007:00
22:0008:00
23:0009:00

NFT(नॉरफोक वेळ)

नॉरफोक वेळ (NFT) संयुक्त विश्वकालीन (UTC) वेळेपेक्षा 11:00 तास अधिक आहे.

NFTचे टिपिकल शहर (नॉरफोक वेळ)

नॉरफ़ॉक बेट - किंग्स्टन (संपूर्ण वर्ष)

ADT(अटलांटिक डेलायट वेळ)

अटलांटिक डेलायट वेळ (ADT) संयुक्त विश्वकाल (UTC) वेळेपासून 03:00 तास पाठवलेले आहे.हा झोन एक डेलायट सेव्हिंग टाईम झोन आहे आणि वापरला जातो: उत्तर अमेरिका

ADTचे टिपिकल शहर (अटलांटिक डेलायट वेळ)

कॅनडा - हॅलिफेक्स (उन्हाळ्यात)
बर्मुडा - हॅमिल्टन (उन्हाळ्यात)