ACT आता वेळ - ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल वेळ आता वेळ

ACT(ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल वेळ)

ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल वेळ (ACT) संयुक्त विश्वकालीन (UTC) वेळेपेक्षा 09:30 तास अधिक आहे.ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल वेळ हा अर्धा तासाचा झोन आहे. त्याचे स्थानिक वेळ सामान्य पूर्ण तासेपेक्षा 30 मिनिटे वेगळे असतात.

ACTचे टिपिकल शहर (ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल वेळ)

ऑस्ट्रेलिया - डार्व्हिन ऑस्ट्रेलिया - अडेलेड

संबंधित वेळ क्षेत्र

ACTएकर वेळ

UTC + 09:30 आतील इतर टाईमझोन

ACSTऑस्ट्रेलियन सेंट्रल मानक वेळ