CIST आता वेळ - केमन बेटे मानक वेळ आता वेळ

00:30:17

Tuesday, June 25, 2024

CIST(केमन बेटे मानक वेळ)

केमन बेटे मानक वेळ (CIST) संयुक्त विश्वकाल (UTC) वेळेपासून 05:00 तास पाठवलेले आहे.हा टाईमझोन मानक वेळेत वापरला जातो: कॅरिबियन

संबंधित वेळ क्षेत्र

CIDSTकेमन बेट दिवस प्रकाश बचत कालावधी

UTC - 05:00 आतील इतर टाईमझोन

ACTएकर वेळ
CDTकेंद्रीय दिवसभर वेळ
COTकोलंबिया वेळ
CSTक्यूबा मानक वेळ
EASSTईस्टर आयलंड समर टाईम
ECTएक्वाडोर वेळ
ESTपूर्वी मानक वेळ
ETपूर्वी काळ
PETपेरूचे वेळ
Rरोमियो वेळ क्षेत्र