HOVT आता वेळ - होव्ड वेळ आता वेळ

19:15:27

Tuesday, April 23, 2024

HOVT(होव्ड वेळ)

होव्ड वेळ (HOVT) संयुक्त विश्वकालीन (UTC) वेळेपेक्षा 07:00 तास अधिक आहे.

HOVTचे टिपिकल शहर (होव्ड वेळ)

मंगोलिया - होव्ड (संपूर्ण वर्ष)

संबंधित वेळ क्षेत्र

HOVSTहोव्ड समर टाईम

UTC + 07:00 आतील इतर टाईमझोन

CXTक्रिसमस बेट समय
DAVTडेव्हिस वेळ
Gगोल्फ वेळ क्षेत्र
ICTइंडोचायना वेळ
KRATक्रास्नोयार्स्क वेळ
NOVSTनोव्होसिबिर्स्क समर टाईम
NOVTनोव्होसिबिर्स्क वेळ
OMSSTओम्स्क समर टाईम
WIBपश्चिम इंडोनेशिया वेळ