MSD आता वेळ - मॉस्को डेलायट टाईम आता वेळ

08:32:00

Tuesday, June 25, 2024

MSK(मॉस्को मानक वेळ)

मॉस्को मानक वेळ (MSK) संयुक्त विश्वकालीन (UTC) वेळेपेक्षा 03:00 तास अधिक आहे.हा टाईमझोन मानक वेळेत वापरला जातो: युरोप

MSKचे टिपिकल शहर (मॉस्को मानक वेळ)

रशिया - चेबोक्सरी (संपूर्ण वर्ष)

संबंधित वेळ क्षेत्र

MSKमॉस्को मानक वेळ

UTC + 03:00 आतील इतर टाईमझोन

ADTअरब डेलायट वेळ
ASTअरबी मानक वेळ
Cचार्ली वेळ क्षेत्र
EATपूर्व आफ्रिका वेळ
EESTईस्टर्न युरोपियन समर टाईम
FETफर्थर-इस्टर्न युरोपियन वेळ
IDTइझरायल डेलायट टाईम
MSKमॉस्को मानक वेळ
SYOTशोवा वेळ
TRTटर्की वेळ