TLT आता वेळ - ईस्ट टिमोर वेळ आता वेळ

11:09:44

Sunday, July 21, 2024

TLT(ईस्ट टिमोर वेळ)

ईस्ट टिमोर वेळ (TLT) संयुक्त विश्वकालीन (UTC) वेळेपेक्षा 09:00 तास अधिक आहे.

TLTचे टिपिकल शहर (ईस्ट टिमोर वेळ)

तिमोर-लेस्ते - डिली (संपूर्ण वर्ष)

UTC + 09:00 आतील इतर टाईमझोन

AWDTऑस्ट्रेलियन वेस्टर्न डेलायट टाईम
CHOSTचोईबाल्सन समर टाईम
Iभारतीय वेळ क्षेत्र
IRKSTइर्कुत्स्क समर वेळ
JSTजपान मानक वेळ
KSTकोरिया मानक वेळ
PWTपलाऊ वेळ
ULASTउलानबातर समर टाईम
WITपूर्व इंडोनेशियन वेळ
YAKTयाकुत्स्क वेळ