प्योंगयांग आता वेळ - उत्तर कोरिया आता वेळ

10:39:59

Thursday, July 18, 2024

Pyongyang(प्योंगयांग)

प्योंगयांग हा उत्तर कोरिया चा एक शहर आहे. अधिकृत भाषा कोरियन आहे आणि मुद्रा उत्तर कोरियन वॉन (KPW) आहे.उत्तर कोरिया साठी आंतरराष्ट्रीय डायल कोड 850 आहे. प्योंगयांग चा झोन प्योंगयांग वेळ आहे (संक्षिप्त: PYT)।

UTC + 8:30 आतील इतर टाईमझोन

PYTप्योंगयांग वेळ