D आता वेळ - डेल्टा वेळ क्षेत्र आता वेळ

14:20:17

Friday, July 19, 2024

D(डेल्टा वेळ क्षेत्र)

डेल्टा वेळ क्षेत्र (D) संयुक्त विश्वकालीन (UTC) वेळेपेक्षा 04:00 तास अधिक आहे.

Dचे टिपिकल शहर (डेल्टा वेळ क्षेत्र)

संयुक्त अरब अमीरात - अबूधाबी (पूर्ण वर्ष)

UTC + 04:00 आतील इतर टाईमझोन

AMTआर्मेनिया वेळ
AZTअझरबैजान वेळ
GETजॉर्जिया मानक वेळ
GSTखाडी मानक वेळ
KUYTकुयबिशेव वेळ
MSDमॉस्को डेलायट टाईम
MUTमॉरिशस वेळ
RETसंगणक वेळ
SAMTसमारा वेळ
SCTसेशेल्स वेळ