GST आता वेळ - खाडी मानक वेळ आता वेळ

09:52:15

Tuesday, June 25, 2024

GST(खाडी मानक वेळ)

खाडी मानक वेळ (GST) संयुक्त विश्वकालीन (UTC) वेळेपेक्षा 04:00 तास अधिक आहे.हा टाईमझोन मानक वेळेत वापरला जातो: एशिया

GSTचे टिपिकल शहर (खाडी मानक वेळ)

संयुक्त अरब अमीरात - दुबई (संपूर्ण वर्ष)

संबंधित वेळ क्षेत्र

GSTदक्षिण जॉर्जिया वेळ

UTC + 04:00 आतील इतर टाईमझोन

AMTआर्मेनिया वेळ
AZTअझरबैजान वेळ
Dडेल्टा वेळ क्षेत्र
GETजॉर्जिया मानक वेळ
KUYTकुयबिशेव वेळ
MSDमॉस्को डेलायट टाईम
MUTमॉरिशस वेळ
RETसंगणक वेळ
SAMTसमारा वेळ
SCTसेशेल्स वेळ